URL Encode & URL Decode - Sorgu Dizesi Kodlama ve Çözme

Kodlayacağınız veya çözeceğiniz metni alttaki metin kutusuna yapıştırın ve "Kodla / Encode" veya "Çöz / Decode" Tuşunu Tıklayın


Sonuç :

URL Encode Nedir?

Web sayfaları URL'si / adresi (Uniform Resource Locator - Evrensel Kaynak Konumu Belirleyici) sadece ASCII karakterlerden oluşur. URL Encode, web tarayıcıların adres çubuğundaki ASCII karakterlerinden oluşmayan veya adres ile karışması muhtemel olan bilgiyi kodlamak için kullanılır.

Örneğin http://www.example.com/Uye/Giris/?ReturnURL=http://www.example.com/Urun.aspx?Urun=34343&Gorunum=1 gibi bir adreste "ReturnURL" kısmını kodlamak gerekir. Aksi halde bu kısımdaki adres veya adres içindeki ? ve & işaretlerinden dolayı adres yanlış algılanacaktır. Adresin tamamının değil, ReturnURL= kısmından sonraki bölümün &Urun=... kısmına kadar kodlandığına dikkat edin.

Adres çubuğunda gönderilecek veri (sorgu dizesi / query string) bir adres olmasa da &, ?, =, / ve : gibi adres veya sorgu dizesinde bir anlamı olan karakterler ve kodlamada kullanılan % karakterini veya ASCII tablosunda olmayan bir karakteri içeriyorsa URL Encode ile kodlanması gerekir.

URL Encode Veriye Nasıl Kodlar?

URL Encode, yüzde kodlaması denilen bir yöntem kullanır. Bu kodlama şeklinde bir % işaretinden sonra karakterin ASCII kod tablosundaki sıra numarası 16'lı sayı sisteminde yazılır. Örneğin bir / (bölü) karakterinin yüzde kodlaması karşılığı %2F'dir. % karakteri bu karakterin arkasındaki iki basamaklı 16 tabanındaki sayının bir karakterin ASCII tablosundaki sırası olduğunu, 2F ise karakterin sıra numarasını verir (2F = 47).

URL'ler boşluk içermez. Bu nedenle boşluk karakteri de kodlanır. Ancak boşluk karakteri %20 değeri yanında + karakteri ile de kodlanabilir.

Kodlanmış Veriyi Orijinal Haline Nasıl Getiririz?

URL Decode ise kodlanmış olan veriyi normal haline çevirir.

Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.